Riihimäen Suunnistajat ry:n syysvuosikokous

Riihimäen Suunnistajien syysvuosikokous pidettiin 21.11.2017 seuran toimistolla. Paikalla oli yli 20 seuran jäsentä. Kokous hyväksyi hallituksen laatiman talousarvion ja toimintasuunnitelman, johon tehtiin pieniä muutoksia.

Toimintavuoden 2018 tärkeimmät tapahtumat ja tavoitteet ovat

- tasokkaiden kuntorastien järjestäminen ja uusien harrastajien aktivointi kuntorasteille

- seuran jäsenistön suunnistus- ja ratamestaritaitojen kehittäminen

- suunnistuskarttojen ajantasaistaminen

- aikuisten ja nuorten suunnistuskoulun jatkaminen ja kehittäminen

- uusien jäsenten hankinta ja jäsentyytyväisyyden lisääminen

- Riihimäen Suunnistajat ry 70-vuotta juhlavuoden huomiointi

Seuran jäsenmaksu pidetään ennallaan - aikuiset 20€ ja alle 20-vuotiat 10€. Kuntorasteja järjestetään maaliskuun puolivälistä alkaen lokakuun loppuun saakka. Hallituksen esityksenä oli aloittaa kuntorastit huhtikuusta alkaen, mutta kokouksessa päädyttiin edellisen kauden 2017 mukaiselle linjalle. Yhteensä RiSu järjestää 32 kuntorastitapahtumaa kaudella 2018. Lisäksii osallistutaan lajin markkinointitapahtumiin.

Seuran talouden tulopuoli nojautuu enimmäkseen kuntorastien järjestämiseen ja niistä saataviin karttamaksuihin. Sen lisäksi seura osallistuu erilaisiin talkootoimiin, josta seura saa tuloja. Tällaisia talkootöitä ovat mm. teltan pystytystalkoot Erämessuilla, Kuninkaan Erän hirvimetsästysten avustamiset sekä pysäköinnin ja liikenteenohjaukset erilaisissa taaphtumissa.

Menopuolella kilpailumaksut, kuntorastitoiminta ja kartoittaminen ovat suurimpia kokonaisuuksia, johon varoja käytetään.

Viimevuosina seuran talous on ollut tasapainossa ja toimintakaudet ovat olleet positiivisia. Menneellä kaudella 2017 suurin menoerä oli seuran toimiston remontti, joka tosin lisäsi toimiston tasearvoa, eikä näin ollen muuta seuran taloudellista tilannetta huonommaksi.

Hallituksen kokoonpano muuttui. Hallituksen jäsenyys on RiSun sääntöjen mukaan 2-vuotinen ja puolet sen jäsenistä ovat vuosittain erovuorossa. Puheenjohtajana jatkaa Esa Ojapalo. Hallituksen muut jäsenet kaudella 2018 ovat Esko Reeni, Anja Mäkelä, Jouni Tuomola, Martti Hakola, Hanna Sorvari (uusi) ja Pekka Syväterä (uusi). Yksi erovuorossa ollut jatkaa myös uudessa hallituksessa. Taloudenhoitajaksi on kutsuttu hallituksen ulkopuolelta Matti Toivonen, joka siis jatkaa edelleen tehtävässä.

Uusi hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa 18.1.2018 klo 18:00 seuran toimistolla Lopentiellä.

 

RiSu:n yhteistyökumppanit

Team Sportia Riihimäki
Riihimäen Team Sportiasta 20%
alennus Riihimäen Suunnistajille
normaalihintaisista tuotteista
(pl. elektroniikka ja polkupyörät.)
Muista mainita kassalla Smile!!

Satunnaista suunnistusta