Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Riihimäen Suunnistajat ry
Osoite: Lopentie 3-7, 11100 Riihimäki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Jäsensihteeri

3. Rekisterin nimi
Riihimäen Suunnistajien jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on osoittaa henkilön jäsenyys Riihimäen Suunnistajat Ry suunnistusseuraan, pitää yllä yhteystietoja seuran jäsentiedotteen yms. muiden tiedotteiden lähettämistä varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Etu- ja sukunimi, sukupuoli, osoite, syntymäaika, jäsenmaksun summa / viitenumero / maksupäivämäärä, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Seuran jäsensihteeri ensisijaisesti ylläpitää jäsenrekisterin ajantasaisena. Jäsenet ilmoittavat itse mahdolliset rekisterin tietosisällön mukaiset tietojen muutokset suoralla yhteydenotolla jäsensihteeriin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, poislukien Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa rekisteristä jäsenten pyynnöstä, niiltä osin mitä esim. kirjanpitolaki laskujen säilyttämisen osalta sallii.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Jäsentietoja sisältävät manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Ainoastaan hallituksen jäsenillä ja taloudenhoitajalla on oikeus käsitellä asiakirjoja.
B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Ainoastaan hallituksella ja taloudenhoitajalla on oikeus käyttää jäsenrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja.

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus
Riihimäen Suunnistajien jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on jäsenrekisterissä. Jäsen pääsee tarkastelemaan omia tietojaan ottamalla yhteyttä jäsensihteeriin ja sopimalla toimintatavasta. Pyydettäessa
toimitamme tiedot myös kirjallisessa muodossa.

Rekisteröityjen jäsenten tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille mainostarkoituksiin. Rekisteröity voi kieltäytyä vastaanottamasta Suunnistusseuran tiedotteita sähköpostitse ilmoittamalla siitä seuran jäsensihteerille.